Arrangementer
  • Alle kategorier
  • Kurs
  • Konferanse
  • Nettverk
  • Medlemsmøte
Henter arrangementer... Laster...
Oktober 2020

Det er seks måneder siden Korona ble virkelig alvor i Norge, og det har hatt en effekt på oss. Hva har det gjort med oss i Rogaland, og hva har vi lært? I webinaret tar vi for oss utfordringer knyttet til jus, digitalisering og psykologi.

HR Norge introduserer nå digitalt rekrutteringskurs som gir deg større fleksibilitet i gjennomføring. Kurset gir en grundig innføring i de ulike sider ved rekrutteringsprosessen, og er aktuelt for alle som arbeider med rekruttering. Kurset går over tre dager.

Medlemspris 7900
Ikke medlem 11500
Påmelding

Dette er et praksisnært kurs som tar for seg kompetanseutvikling i arbeidslivet fra A-Å.

Medlemspris 5900
Ikke medlem 9500
Påmelding
Digitalt
Pil ned

På dette kurset vil du få økt kompetanse på selvledelse og konkrete verktøy og teknikker du kan benytte i din jobbhverdag.

Medlemspris 3600
Ikke medlem 7200
Påmelding

Som HR-ansvarlig eller leder er det sannsynlig at du på et tidspunkt opplever langvarige og omfattende sykefraværssaker. Hvordan kan du håndtere disse såkalte «vanskelige sykefraværssakene» på en best mulig måte?

Medlemspris 3200
Ikke medlem 6500
Påmelding

Å tilknytte seg enkeltpersoner til å utføre arbeid i kortere eller lengre perioder fører med seg juridiske problemstillinger. I dette kurset vil du lære hvilke momenter du kan bruke for å skille mellom reelle konsulenter og de som er reelt ansatte med rettigheter de kan kreve.

Medlemspris 3200
Ikke medlem 6500
Påmelding

På dette kurset får du tips og råd om hvordan kartlegge, håndtere og legge til rette for langtidsfriskhet i egen organisasjon.

Medlemspris 3900
Ikke medlem 7200
Påmelding
November 2020
03 nov
Oslo
Pil ned

Målet med HR Norges nettverk i HR Tech er å skape en arena for deling og drøfting av aktuelle temaer innen samspillet mellom HR og teknologi. Nettverket er for deg som har en interesse for å dele erfaringer og tanker rundt hvordan digitalisering påvirker HR. Det er en unik mulighet for gode diskusjoner rundt problemstillinger man møter, eller vil møte, i jobbhverdagen.

Medlemspris 10000
Påmelding
11 nov
Digitalt
Pil ned

Bli en del av den nye konferanseopplevelsen: HR Forum 2020 - digitalt! I år vil HR Forum gå over tre halve dager, og alle deltar digitalt. Du vil få en mer effektiv konferanseopplevelse, meget høy kvalitet på foredrag og innhold, gode muligheter for å utvide ditt nettverk og dialog med andre mennesker.

Medlemspris 4900
Ikke medlem 8400
Påmelding

Dette kurset vil gi deg innsikt i hva onboarding omfatter og hvordan man kan sikre en god onboardingsprosess.

Medlemspris 3600
Ikke medlem 7200
Påmelding

Jobber du med å designe eller videreutvikle onboardingsprosessen i egen organisasjon? Dette kurset gir en praktisk tilnærming til utvikling av egen onboardingsprosess.

Medlemspris 3600
Ikke medlem 7200
Påmelding
Oslo
Pil ned

Arbeidsforhold i staten reguleres dels av statsansatteloven og dels av arbeidsmiljøloven. I tillegg stiller forvaltningsloven, offentlighetsloven og ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper krav til saksbehandlingen. Sammen med tariffavtaler, personalreglement og andre interne føringer kan regelverket for statlige ansettelsesforhold virke overveldende.

Medlemspris 11700
Ikke medlem 15300
Påmelding
Desember 2020
03 des
Oslo
Pil ned

Hvordan forholder du deg til konflikter og hvordan håndterer du konflikter? Svaret på disse spørsmålene er avgjørende for løsningen og relasjonen videre.

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Påmelding
08 des
Oslo
Pil ned

Dette kurset er for deg som ønsker en oversikt over arbeidsrettslige problemstillinger og handlingsrommet gjennom et ansettelsesforhold – fra rekruttering til avslutning.

Medlemspris 11700
Ikke medlem 15300
Påmelding

Dette kurset gir deg innsikt i hvordan du kan skape en HR-funksjon som utvikler og vedlikeholder organisasjonens prestasjonsnivå på lang sikt.

Medlemspris 8100
Ikke medlem 11700
Påmelding
Januar 2021

Dette kurset gir deg økt kompetanse på fasilitering. Du vil få konkrete verktøy og tips som vil gjøre deg tryggere i rollen.

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Påmelding
Februar 2021
Medlemspris 7900
Ikke medlem 11400
Påmelding

Hensikten med nettverket er å skape en relevant og fortrolig arena for kompetansedeling mellom HR praktikere som arbeider med HR-analyse.

Medlemspris 10000
Påmelding
Mars 2021

Dette nettverket er for HR-praktikere som i hovedsak jobber med rekruttering.

Medlemspris 10000
Påmelding
16 mar
Oslo
Pil ned

Vil du lære å bruke og analysere HR-data ved hjelp av Excel?

Medlemspris 4500
Ikke medlem 8000
Påmelding

Vil du videreutvikle deg innen HR-analyse, bli mer effektiv i rapportering av HR-data og lære mer om statistiske metoder?

Medlemspris 4500
Ikke medlem 8000
Påmelding

Digitale tilbud

Her får du tilgang til digitale konferanser og kurs. Klikk på det temaet du er interessert i for mer informasjon om innholdet og hvordan du får tilgang digitalt.

Nettverk

Ved å delta i HR-nettverk får du en unik mulighet til å knytte nye kontakter, tilegne deg ny kompetanse, dele erfaringer med andre i samme situasjon, og ikke minst hente ny inspirasjon.

Tidligere arrangement